Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Cyfweliad gyda Fflur Dafydd

Published

on

screen-shot-2016-11-28-at-10-26-37NOFELYDD, cerddor ac ysgrifennydd creadigol o Gaerfyrddin yw Fflur Dafydd.

Yn 2005 cafodd ei nofel gyntaf ‘Lliwiau Liw Nos’ ei chyhoeddi, ac chafodd ei ail nofel ‘Antyniad’ ennill y fedal Ryddiaith yn Eisteddfod 2006 a cafodd ei drydydd nofel ‘Y Llyfrgell’ gwobr ‘goffa Daniel Owen’ yn yr Eisteddfod yn 2009. Mae yn ysgrifennu nofelau yng Nghymraeg a Saesneg.

Astudiodd am MA ym Mhrifysgol East Anglia (UEA) a PHD o Brifysgol Bangor lle ymchwiliodd waith y bardd, R.S.Thomas. Mae yn darlithio, ysgrifennu creadigol, ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn ddiweddar mae wedi ysgrifennu y gyfres ddrama Parch. Cawsom sgwrs efo Fflur i siarad am ei gyrfa, lle mae’n cael yr ysbrydoliaeth am ei nofelau a cherddoriaeth am y Parch.

Yn ystod ei gyrfa mae wedi ysgrifennu nifer o bethau gwahanol ar gyfer llwyfannau wahanol, a dywedodd: “Erbyn hyn dwi’n meddwl bo fi yn gweithio ar draws gwahanol blatfformau fel awdur ac yn mwynhau gwneud hynny.’

Mae’r broses o ysgrifennu cerddoriaeth a nofelau yn wahanol iawn, eglurodd Fflur i ysgrifennu cerddoriaeth maent yn gweithio ar y gerddoriaeth a’r melodïau a chordiau: “Mae’r gerddoriaeth wastad yn dod yn gyntaf yn hytrach na’r geiriau. Mae geiriau yn dod ymhell wedyn.”

I ysgrifennu nofel, maent yn arafu’r broses ar lyfr maent yn ysgrifennu ar hyn o bryd, dywedodd: “Erbyn hyn dwi’n arafu’r broses y weithred o ysgrifennu nofel achos dwi’n meddwl bod y nofel dwi wedi bod yn gweithio arni ar hyn o bryd yn mynd i fod yn well os dwi just yn cymryd yr amser, hyd yn od os maen cymryd blynyddoedd, dwi’n araf yn y ffordd rwyf yn ysgrifennu ar y funud a dwi’n meddwl y peth fwyaf call yw peidiwch rhuthro i ysgrifenni nofel.”

Eglurodd Fflur y broses o ysgrifenni nofel: “Dwi wedi tueddu yn y gorffennol i ysgrifennu nofelau yn gyflym iawn ar gyfer cystadlaethau neu ‘deadline’ eitha llym a dwi yn y broses nawr o ysgrifennu nofel sydd wedi cymryd yn hir iawn. Dwi wedi bod yn meddwl amdani ers ddeg mlynedd…ar rhan y broses o ysgrifennu nofel rwy’n triol storio weithiau gyntaf ac yna fyddai’n gweithio’r nofel mas yn ymhen gyntaf cyn fy mhad ysgrifennu i yn dechrau ar bapur.”

Am ysbrydoliaeth, mae Fflur yn cael ei hysbrydoliaeth gan gymysgedd o bethau a bywyd go iawn yn dod mewn i’r gymysgedd, eglurodd: “Maen gymysgedd o bethau, dwi’n meddwl straeon go iawn, mae rheini yn ysbrydoli, mae na bethau yn digwydd trwy’r adeg dwi’n meddwl trwy fywyd sydd yn fwy absẃrd, na bydda rhywun yn credu. A hefyd themâu sydd yn ym mhoeni, mae rheini yn gyrru i fi, i drial ysgrifennu achos mae gennyf diddordeb yn sut mae’r cof yn gweithio a sut mae’r cof yn effeithio ar ein bywydau ni, a hanes teuluoedd, a pherthynas rhieni a’i plant, mae pethau bach fel na, a sut mae’r iaith Gymraeg yn datblygu, beth yw hunaniaeth? Rhywun sy’n siarad Cymraeg? Mae’r oll bethau hyn, mae’r themâu hynny mewn ffordd yn fy mhoeni i ac yn chwarae ar fy meddwl, a wedyn dwi’n trio meddwl am ffyrdd o ddwyn nhw mewn stori ond hefyd mae ffilmiau yn creu argraff aranai yn aml iawn, delweddau gweledol chryf, dwi’n gweld nhw ar y sgrin, mae rheini yn bwydo mewn i nofelau hefyd.”

Pan roedd yn ifanc, roedd yn darllen pob llyfr roedd yn gallu, fel Enid Blyton. Yn yr iaith Saesneg mae’n darllen llawer o nofelau Ian McEwan.

Gan ei bod yn ysgrifennu yn y ddwy iaith, yn y Gymraeg mae na fwy o gysylltiad emosiynol ac maent yn arbrofi efo’r iaith, eglurodd hon: “Maen eitha gwahanol achos pan dwi’n ysgrifenni yn Gymraeg, dwi’n meddwl rwyf yn fwy ymwybodol o eisiau arbrofi gyda iaith a gwneud pethau gwahanol gyda’r iaith, a bod yn mwy dyfeisgar a gwthio’r iaith ymlaen ychydig. Pan dwi’n sgwenni yn Saesneg dwi’n mynd i’r gwrthwyneb, dwi’n trio tynnu pethau i nol a bod yn symlech. Dwi’n meddwl bod yr iaith Gymraeg i fi yn fwy emosiynol a mae’n iaith Saesneg falle yn fwy clir a phwrpasol, felly dwi’n sgwenni gwahanol fath o stori, pan rwyf yn sgwenni yn y ddwy iaith.”

Nid yw Fflur yn meddwl am y darllenwyr pan mae’n ysgrifennu ei nofelau: “Pan dwi’n sgwenni nofel dwi byth yn meddwl am y gynulleidfa, dwi’n meddwl am beth dwi eisiau sgwenni a beth dwi eisiau dweud y stori, y stori ei hun i’w hadrodd a gwirionedd fi yw’r nofel, dwi ddim yn meddwl am beth mae’r darllenwyr eisiau.” Ond mae ysgrifennu ar gyfer teledu neu ffilm yn broses hollol wahanol eto ac mae rhaid meddwl am y gynulleidfa: “Pan dwi’n sgwenni i deledi neu ffilm, maen hollol i’r gwrthwyneb, fi’n gorfod meddwl am bob cam o’r ffordd, sut mae’r gynulleidfa yn mynd i deimlo, beth mae nhw yn meddwl beth sy’n mynd i digwydd nesaf a wedyn ti’n trio newid e i beth ti’n meddwl mae nhw’n meddwl . Fi’n credu bod teledu a ffilm lot mwy o gyfrwng y gynulleidfa. Lle mae nofel yn llais personol ti a dwi’n triol sgwenni beth sy’n wir i fi yn hytrach na beth mae pobol eisiau ei darllen.”

Gofynnais i Fflur os bydd yn ymchwilio i genres gwahanol am ei gwaith ysgrifennu: “Fi’n credu bod y genre rwyf yn denu at yw Thriller, felly ma pob un peth dwi wedi ysgrifennu mewn ffordd wedi cael rhyw elfen o Thriller, neu rhywbeth tywyll, comedi tywyll. Dwi fili gweld fy hunain yn mynd yn orfodol i genres eraill.

Efo’i cerddoriaeth mae wedi cyhoeddi pedwar albwm ac yn 2010 cafodd y teitl ‘Artist Benywaidd Y Flwyddyn’ yn Ngwobrau Roc a Pop Radio Cymru a maent yn gobeithio rhyddhau albwm newydd o fewn y ddwy flynedd nesaf.

Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan fawr o’i phlentyndod: “Dwi wedi bod yn gwrando ar gerddoriaeth erioed, ers o ni’n fach a phan o ni’n blentyn, o ni yn obsesiynol am ganeuon ac yn dysgu pob curiad, pob gair ac yn hoffi creu caneuon yn huan ond dwi’n meddwl dyna yn sicr beth sy’n gwneud i fi drial creu cerddoriaeth yw bod fi’n caru’r gerddoriaeth, beth dwi’n clywed, felly does na ddim mwy ysbrydoliaeth na hynny.”

Yn siarad am ei cherddoriaeth diweddar esboniodd ei bod wedi rhyddhau can yn ddiweddar ar gyfer elusen: “Rwyf wedi rhyddhau un gan yn ddiweddar ar yr albwm ‘More in Common’ sydd yn codi arian am yr elusen ‘Hope not Hate’ a gwnes i recordio’r trac hyn cwpl o wythnosau yn ôl a wnaethom ni godi awch mawr ynddi i recordio mwy o ganeuon.”

Cafodd y gyfres poblogaidd ‘Parch’ ei ysgrifennu gan Fflur ac eglurodd pa fath o broses oedd e i ysgrifennu: “Achos chi’n gorfod gweithio gyda chynhyrchydd a cyfarwyddwr a golygydd sgript , felly chi’n sgwenni un drafft, a wedyn wrth gwrs chi’n cael tri set o nodiadau, chi’n sgwenni draft arall, wedyn chi’n cael set mwy o nodiadau, a mae pob un pennod o parch, wedi mynd trwy rhyw saith neu wyth drafft cyn cyrraedd y peth gorffenedig, felly dwi’n meddwl bod chi’n gorfod derbyn gyda teledu, bod chi yn gorfod newid eich stori tro ar ôl tro ar ôl tro, iddo fe wella cyn iddo fe fod mor dda a allai fod. Mae’n broses fwy anodd dwi’n meddwl yn bersonol o rhan, eich gwaith chi, a disgyblaeth ond ar y llaw arall pan chi’n dechrau gweithio gydag actorion a chi’n dechrau gweld y cynhyrchiad yn dod at ei gilydd, maen llawer mwy cyffroes na sgwenni nofel achos mae eich cymeriadau chi yn troi mewn i bobol go iawn.”

Ar gyfer ei chymeriadau yn Parch, eglurodd Fflur ei bod yn ysgrifennu synopsis ac yn siarad efo’r actorion i ddod i nabod nhw ar gyfer datblygu ei cymeriadau: “Nes i ysgrifennu synopsis i ddisgrifio y cymeriad Myfanwy a gan gastio Carys Eleri, a wedyn wnes i siarad mwy efo Carys i ddod i nabod hi yn well, a dechrau meddwl am pa fath o gymeriad allai hi fod yn seiliedig hefyd a’r math o actores yw Carys.” Wrth wneud hyn gwnaeth popeth ddod at ei gilydd a gwnaeth datblygu’r sgript i weithio efo’r actorion.

Pan gofynnodd am drydydd gyfres o Parch dywedodd: “Ni’n gobeithio byddwn yn datblygu trydydd cyfres ar hyn o bryd.”

Ysgrifennodd hi y ffilm Y Llyfrgell ac mae wedi cael ei enwebi am ‘Debut Screenplay’ yn y British Independent Film Awards: “Mae’r ffilm Y Llyfrgell newydd fod yn sinemâu, a mae’r ffilm wedi cael ei anweddi ar gyfer gwobrau yng ngŵyl ffilm Caeredin a gŵyl ffilm Waldenburg yn yr Almaen a ni’n gobeithio bydd y ffilm yn teithio ym mhellach dros y mis neu ddau nesa i wledydd eraill. Rwyf wedi cael enwebiad, y British Independent Film Awards ar gyfer ‘Debut Screenplay’.”

Eglurodd y broses o beth wnaeth i gael y ffilm i weithio ac beth sydd angen i’w wneud: “Gwnaeth y ffilm fynd drwy rhyw 50 neu 60 draft a gyda ffilm chi’n cael llawer o bobol wahanol i ariannu’r ffilm. Mae pob ariannwr yn credi rhywbeth gwahanol ynglŷn a beth ddylai’r stori fod, felly mae rhaid i chi fod yn eitha parod i dderbyn beirniadai i newid eich meddwl ynglŷn a beth ddylai’r stori fod. Gwnaeth cymryd chwech blynedd i fi, i orffen y ffilm, o’r dechrau i’r diwedd, mynd trwy lot o ffyrdd gwahanol o ddweud y stori ond fi’n credi beth syn dda ym myd ffilm os i chi yn gallu cael gafael mewn cynhyrchydd neu gyfarwyddwr da sydd yn fodlon gweithio’n agos gyda chi achos wedyn chi’n teimlo bod chi’n dîm a bod y person yna yn credu yn eich gweledigaeth chi a bod nhw eisiau i’r ffilm fod yn beth i chi eisiau iddo fod.”

Rhoddodd ychydig o gyngor i bobl sydd yn ysgrifennu llawn amser: “Mae rhaid i chi fod yn barod i weithio ar draws blatfformau gwahanol os i chi eisiau fod yn awdur llawn amser achos nes i ddechrau ysgrifenni rhyddiaith a mae rhyddiaith yn broses araf, felly pan wnes i ddechrau ysgrifennu am sgrin ar gyfer teledu dwi’n teimlo bod fi mor brysur bo rhaid i fi sgwenni bob dydd a mae hynna ymarfer da iawn, i unrhyw awdur, i sgwenni bob dydd. Nes i hefyd dechrau fel newyddiadurwraig yn ysgrifennu erthyglau i’r Big Issue, ac ar gyfer papurau. Mae’n dda os i chi gallu gwneud tymer bach o pob peth.”

Gan bod cymdeithas wedi newid a mae technoleg wedi cael dylanwad ar y ffordd rydym yn darllen llyfrau ond mae Fflur yn annog ei phlant i ddarllen a maent yn mwynhau darllen, dywedodd: “Dwi’n annog y merched i eistedd lawr gyda llyfr a mwynhau creu straeon eu hunain. Mae’n bwysig iawn ein bod yn dal yn rhoi mwynhad i blant bach o ddal llyfr yn ei llaw nhw a bod yn gyffroes am lyfrau. Dwi’n meddwl mae rhaid i ni annog plant i ddechrau’n araf gyda darllen.”

Yn y dyfodol maent yn gobeithio datblygu ffilm arall efo Euros Lyn a ysgrifennu nofel arall a hefyd i ysgrifennu drama lwyfan a mae’n datblygu syniadau ar y funud.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Health

Council end contract with Plas Y Bryn Care Home

Published

on

FOLLOWING significant concerns with its financial position and an inability to pay their staff and creditors, Carmarthenshire County Council has had to give notice on its contract to provide care with Plas Y Bryn Care Home, Cwmgwili. 

The residents at Plas Y Bryn are being supported by the council to find new homes by a dedicated team of social workers and managers.

Whilst this has come as a great disappointment to the Council, we have been providing significant financial support to ensure that the care company can meet its financial obligations and that care is not impacted. This has included bringing regular payments in advance to enable the company to pay staff salaries.

As a result, the council has had to take the difficult decision to give notice to the care company. The decision has not been taken lightly and we share the deep concerns that the people living and working in the care home will have.

There have been continued attempts to work with the operators to understand their financial position. A variety of alternative options have been considered but, unfortunately, due to the legal and financial circumstances that surround the care company, there are no viable solutions that can be found at this time.

We would like to recognise and thank the staff within Plas Y Bryn Care Home for their commitment to delivering high-quality care and highlight that the quality of care has at no point been a contributing factor to this difficult decision.

Cllr. Jane Tremlett, Cabinet Member for Health and Social Services, Carmarthenshire County Council, said:

“The welfare of the residents at Plas Y Bryn is of the utmost importance and we have acted quickly to support the care home to continue to provide excellent care of its residents.

“We are supporting residents along with their families and next of kin, during what is a very difficult and distressing situation, to find suitable and adequate accommodation for them to find new homes.

“On behalf of the council, I would like to express my gratitude to the staff at Plas Y Bryn for their invaluable work at the care home. We are also supporting them during this hard period as they continue to provide care to the residents.”

Ahead of the contract coming to an end, the council will be working with people and their families over the coming weeks to find new homes where they can receive the care and support that they require. Wherever possible, we will do our best to ensure that people are supported to move to locations of choice. Residents are also being provided with access to advocacy services to support them through this difficult time.

Continue Reading

News

Carmarthenshire County Council cracks down on fly-tippers

Published

on

CARMARTHENSHIRE County Council handed out a total of £4,350 in fixed penalty notices (FPN’s) related to fly-tipping last month.

17 FPN’s were issued as a result of CCTV footage at Carway recycling facility, resulting in a total of £2,675 in fines being given.

This includes:

  • £125 FPN issued to a Carway female for depositing a bag
  • £400 FPN issued to a Carway male for depositing black refuse bags, blue recycling bags and paint pots at the site on several different occasions
  •  £125 FPN issued to a Carway female for depositing a bag
  • £400 FPN issued to a Carway resident for depositing blue recycling bags and other items

Fixed penalty notices issued at other locations in the county include:

  • £125 FPN issued to a female for depositing a black refuse bag at Red Roses recycling facility.
  • £300 FPN issued to a Gorseinon resident who failed in his duty of care when he had his household waste removed by a person not registered as a waste carrier.
  • £400 FPN issued to a Llanelli resident for fly tipping after CCTV footage provided by a member of the public led to his identification.  The male was seen driving along the rear lane between James Street and Swansea Road in Llanelli where he was seen throwing a blue recycling bag from his moving vehicle into the lane.
  • £300 FPN issued to a Llanelli resident who failed in their duty of care after their waste was found in an overgrown verge/hedgerow in the rear lane of their street.  The resident claimed to have paid a male to dispose of their waste but failed to provide their details.
  • £300 FPN issued to a Llanelli business for failing to produce waste transfer notes after waste produced by the business was found illegally deposited in Swiss Valley, Llanelli. The business was issued a notice requiring them to produce waste transfer notes within 7 days which they failed to do. The business was also issued a legal notice to ensure any waste from the business is disposed of correctly in the future.  

Cllr Aled Vaughan Owen, Cabinet Member for Climate Change, Decarbonisation and Sustainability said: “The introduction of CCTV at Carway recycling facility has enabled us to clamp down on the unlawful dumping of waste at this site. I hope this serves as a reminder that all waste deposited at our recycling facilities must be placed in the correct container, with all bags and boxed removed from the site.”

“The Council’s CCTV strategy will be extended to other recycling facilities in the county in the coming months to help combat instances of fly tipping in these areas.”

“I would urge anyone who needs to dispose of waste to do so responsibly. We have recycling centres at Nantycaws (Carmarthen), Trostre (Llanelli), Wernddu (Ammanford) and Whitland as well as a bulky waste collection service and weekly household waste collections. When paying for rubbish to be disposed of, please use a licensed business and ensure that you are given a valid waste transfer note when waste is collected.”

For more information on disposing of waste please visit Carmarthenshire.gov.wales/recycling

Continue Reading

News

Wales stands firm in support for Ukraine

Published

on

IN THE latest update on the Ukraine crisis, Wales’s Minister for Social Justice Jane Hutt thanked all those households across Wales who have come forward to offer their homes to Ukrainians fleeing the War and encouraged more households to provide this vital support.

APPEAL FOR MORE HOST FAMILIES

The Minister for Social Justice said: “I’m delighted to say that over 5,650 people from Ukraine, sponsored by the Welsh Government and Welsh households, have already arrived in the UK.
“More than 8,200 visas have now been issued to people from Ukraine who have sponsors in Wales, so we expect the number of arrivals to continue to grow in the coming weeks.
“Thousands of Welsh households sponsored Ukrainians to arrive in Wales and committed to hosting them for at least six months.
“As we move into the autumn, we approach the end of that initial period.
“We hope hosts and Ukrainians will agree to extend many of those placements, but we need additional hosts to support those who cannot continue living where they are.
“To ensure a warm welcome to Wales, I’m inviting households across Wales to come forward and open their homes to welcome those seeking sanctuary.
“We’re immensely thankful to all those across Wales acting as hosts to Ukrainians, but more households must come forward.
“I completely understand that there are those who want to help but may not have the resources to do so, given the circumstances we’re all facing with the cost-of-living crisis.”

WALES WILL STEP UP TO THE PLATE

Jane Hutt continued: “What we all know, and has been proven countless times, is that the people of Wales are one of the most generous across the globe, and I’m sure we will step up to the plate once again.
“The idea of hosting can be daunting. That’s why we have funded Housing Justice Cymru to provide a Host Support service which includes expert and reliable information, training, advice, and guidance for people hosting, or those considering hosting, Ukrainians in Wales.
“More information on sessions and training can be found on the Housing Justice Cymru website. We also publish regularly updated guidance for hosts and sponsors at gov. wales/ukraine.
“We still need many more households to consider whether they could provide a home for those in need. This would normally be a commitment to hosting for 6 to 12 months.
“If anyone is considering this, we encourage them to register their interest at gov.wales/offerhome, and to attend one of the ‘Introduction to Hosting’ sessions, facilitated by Housing Justice Cymru. You won’t need to continue the process if you decide it is not for you.
“We have also partnered with Airbnb.org to ensure very short-term emergency placements can be provided to prevent homelessness.
“If you cannot host for more than 6 months but you could offer your property for up to 30 days at a time, you may also be able to contribute. Visit gov.wales/offerhome and follow the link to the Airbnb.org platform.”
Finally, the Minister stated: “We will continue to communicate with those who host Ukrainians, with updated guidance and information to support the valuable role you are undertaking.
“To all those that are already hosting and to those that are considering hosting, thank you, we owe you all a huge debt of gratitude.”

WESTMINSTER MUST BACK HOSTS
DURING COST-OF-LIVING CRISIS

Conservative MS Mark Isherwood raised how the cost-of-living crisis affects Ukrainian refugees.
Where families had taken in those fleeing Russian aggression, he noted a risk of sponsorships not continuing beyond six months because the hosts cannot afford the rise in fuel costs.
He asked the Minister what discussions she’d had with the UK Government about increasing the £350 contribution to households who’d taken in Ukrainian refugees.
The Minister agreed with Mark Isherwood that ending a specific ministerial post dealing with refugees was regrettable.
She noted a lack of information from the UK Government over the summer months and since Liz Truss replaced Boris Johnson as head of the Conservative Government.
Ms Hutt said: “We asked for an increase at least to £500, or up again, doubling to £700 per month. An urgent decision is needed regarding this as they reach the end of their six-month period.
“That period is underway, so we’re writing to all hosts to see if they will continue.”

UK GOVERNMENT URGED
TO PICK UP THE PHONE

The Minister thanked Mark Isherwood for introducing her to a charity offering support in North Wales, Link, and hoped that he and his colleagues would bring pressure to bear on their Westminster colleagues to ensure those in need from Ukraine and those in Wales helping them received support.
She added: “I look forward perhaps that we might have some telephone calls from the Prime Minister and other Ministers to us in Government. We must engage with them and follow this through.
“There is a huge job of work to be done here. We’re taking responsibility in the way I’ve outlined, funding our welcome centres and paying thank-you payments to hosts if they support a family who initially arrived in Wales under the Ukraine family scheme.
“That’s not happening in England. The commitment that we’re making is considerable.
“I hope everyone will join us today, saying that we need to press for those answers in terms of financial support.”

THE THREAT OF HOMELESSNESS

Sioned Williams of Plaid Cymru raised the spectre of Ukrainian refugees becoming homeless in Wales due to a lack of financial support and the end of existing hosting and housing placements.
The Minister praised the work of local authorities across Wales supporting refugees.
She said: “There are very imaginative programmes. That includes a whole range of issues like repurposing empty buildings.
“Local authorities are really coming up with a whole range of ways in which we can support people, perhaps, from a welcome centre, or a host family, into that intermediate accommodation, and then on to other longer-term accommodation.”
Pembrokeshire currently houses around 200 Ukrainian refugees, with the demand for assistance outstripping the availability of suitable accommodation.

NOT ONE PENNY FROM WESTMINSTER
TO SUPPORT FAMILIES FLEEING WAR

Responding to a question from Mabon ap Gwynfor about problems housing family groups, Jane Hutt hit out at the lack of support from the UK Government and how it’s u-turned on a commitment to help families.
“The UK Government has never given a penny towards the family scheme.
“The former Prime Minister, Boris Johnson, in one of his last PMQs, actually said that he thought the Ukraine family scheme should get the same funding and support as the Homes for Ukraine scheme. It’s never happened.
“We have provided thank-you payments to people who are hosting Ukrainian families. It’s all Welsh Government money; it’s not UK Government, because they don’t provide a penny. And also, the British Red Cross—£246,000—who are actually supporting Ukrainian families who are hosting family members under the Ukrainian family scheme.”
On Wednesday, September 28, Eluned Morgan, Wales’s Health Minister, announced the continuation of free healthcare in Wales to Ukrainian residents displaced by the ongoing conflict.
The exemption will continue to apply unless there’s a significant change in circumstances in Ukraine.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK