Cymraeg

Cymraeg

Gallai gadael yr UE fod yn gatalydd

YN ÔL Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dylai seneddau’r DU ddod at ei gilydd i drafod sut y gallent weithio’n agosach yn sgil gadael yr UE...