Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Ysgol Rhys Pritchard yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn swyddogol

Published

on

MAE Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Rhoddodd cynghorwyr gefnogaeth unfrydol i’r cynlluniau i newid y ddarpariaeth iaith yn yr ysgol lle mae plant bellach yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at ddiwedd blwyddyn chwech, sef 11 oed.

Caiff Saesneg ei addysgu fel pwnc yn yr ysgol o flwyddyn 3 ymlaen, gyda’r nod o sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn hyderus ddwyieithog erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol gynradd.

Mae’r newid hwn yn rhan o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae’n unol â pholisïau cenedlaethol i gynyddu nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n dod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cafodd ymgynghoriad ffurfiol i gasglu adborth ynghylch y newidiadau arfaethedig gefnogaeth helaeth gan ddisgyblion, rhieni, staff ysgol a llywodraethwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae wedi bod yn siwrnai hir, ond un rydym wedi’i chymryd yn ofalus. Rydym wedi cyfathrebu ac ymgynghori’n drylwyr.

“Ym mis Medi y llynedd, cyhoeddwyd yr hysbysiad statudol – y cam olaf i rieni, llywodraethwyr a’r gymuned yn gyffredinol ymateb. Mae’r ysgol yn croesawu’r newid hwn – yr athrawon, y llywodraethwyr a’r plant.”

Ychwanegodd: “Rydym yn cyflawni ein nod o Sir Gâr ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo ein strategaeth ac mae’r targed wedi’i osod o ran cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gennym 30 mlynedd i ddyblu nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg – mae’n rhaid i addysg chwarae rhan allweddol er mwyn cyflawni nod hwn.”

Mae’n adeg gyffrous i’r ysgol wrth i ddisgyblion a staff baratoi i symud i adeiladu newydd ar hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn.

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yn ystod Gwanwyn 2021. Bydd yr adeilad newydd yn darparu mwy o leoedd i ddisgyblion, yn ogystal â Chylch Meithrin integredig, neuadd gymunedol a mannau chwarae amlddefnydd.

Mae’r buddsoddiad £4.3 miliwn wedi’i ariannu’n gyfartal rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Kidwelly Tea Dance Club donate £500 to Breast Care Unit Prince Philip Hospital

Published

on

A big thank you to Kidwelly Tea Dance Club for raising funds for the Breast Care Unit at Prince Philip Hospital.

Sandra Griffiths, Club Secretary said, “We all know someone who has undergone treatment for breast cancer and we would like to support this wonderful service at Prince Philip hospital. We raise funds by selling raffle tickets at our tea dances, which are held every fortnight at the Princess Gwenllian Centre. Everyone is welcome to join us, even if you don’t like dancing, it’s an opportunity to meet socially in a friendly atmosphere.”

Claire Rumble, Carmarthenshire Fundraising Officer said “Thank you for inviting me to your tea dance and presenting the £500 donation, it really will make a difference to our local Breast Care Unit – thank you and keep dancing!”

Continue Reading

Community

First dog breeder signs up to Buy With Confidence scheme

Published

on

CARMARTHENSHIRE County Council has become the first in the UK to bring a dog breeder on to the national Buy With Confidence Scheme.

Knocking Stone Kennels, of Mynydd Y Garreg, has signed up to the scheme, which provides consumers with a list of local businesses that have given their commitment to trading responsibly and fairly.

Every business the council signs up undergoes a rigorous vetting process before being approved as a member of the scheme.

Becoming a member allows the business to display the Trading Standards Approved Badge, and provides their customers with additional reassurance that they are buying or commissioning services from a responsible trader.

Carmarthenshire County Council has a strong and proactive approach to enforcing dog breeding standards.

Bringing responsible breeders on board with the Buy With Confidence scheme allows the council to further strengthen the standards it expects from breeders.

The council’s executive board member for public protection, Cllr Philip Hughes said: “This scheme helps protect customers from rogue traders and illegitimate businesses. It also gives them peace of mind about the products and services they are purchasing.

“Our animal health team proactively enforces dog breeding standards in Carmarthenshire and are constantly striving to improve conditions in this industry. Bringing breeders on board with the Buy With Confidence scheme is another way of encouraging licensed breeders to be responsible, and is in addition to the process of vetting and inspections with standard licensing.

“We have worked closely with Knocking Stone Kennels to bring them on board with this scheme, and hope that they will be the first of many.”

Knocking Stone Kennels has been established for 50 years, specialising in Yorkshire Terriers and other toy breeds.

Owner, Linda Baxter said: “We are delighted to become a member of the Trading Standards Buy with Confidence Scheme and to be approved and accepted as the very first dog breeder on the scheme in Carmarthenshire, Wales and UK. A big thank you to the council’s animal welfare team for their help and guidance through the process and to Trading Standards for entrusting us on the scheme.”

Carmarthenshire County Council licenses over 80 dog breeders across the county, allowing them to enforce standards and carry out regular inspections.

The council employs a qualified vet to complete inspections and dedicated investigation officers proactively monitor selling sites and visit premises to pursue action.

Over the last year, the council has prosecuted four breeders, confiscating over £275,000 by means of Proceeds of Crime which has been reinvested into the pursuit of illegal activity and substandard licensed conditions.

It is now working to encourage other breeders to come on board with the Buy With Confidence scheme to provide added reassurance to their customers.

Anyone who would like further information about joining the scheme, or who is looking for a registered trader, can visit www.buywithconfidence.gov.uk

Lee Waters MS and Cllr Tina Higgins have backed a commitment by the Welsh Labour Government to improve welfare standards for dogs at breeding premises in Wales.

Welsh Labour’s Minister for the Environment, Energy and Rural Affairs Lesley Griffiths has said she will act immediately to strengthen how the law is applied across Wales.

And she has re-confirmed the Welsh Government will take forward Lucy’s Law and ban third party puppy and kitten sales.

It comes as a review of the existing laws by the Wales Animal Health and Welfare Framework Group, called for greater consistency in the inspection and enforcement of breeding regulations and a review of the licensing process, including application of a staff to adult dog ratio appropriate to the breeding premises. These actions can quickly improve the welfare of dogs in Wales. The Group also recognised the need for better welfare standards for all breeding dogs in Wales rather than only those at licensed premises.

All of these changes can be implemented straight away, and should improve animal welfare quickly. A bill to ban third party puppy and kitten sales will be introduced to implement Lucy’s Law.

Last year, Councillor Tina Higgins successfully brought a motion to the full Carmarthenshire County Council calling on the council to support Lucy’s Law, a national campaign calling for a ban on puppies being sold by dealers and other third parties. The motion was successfully carried, and Cllr Higgins has led the campaign for better animal welfare standards in Carmarthenshire.

Lee Waters MS said:

“I welcome the commitment made by the Welsh Labour Government to drive up the welfare standards for dogs at breeding premises – it’s something I have long campaigned for.

“We all want to see the highest welfare standards for animals in Wales. So it’s good news some of the recommendations can be delivered through existing legislation and enacted quickly.

“The combination of new regulations on pet sales and dedicated funding for enforcement and delivery of the breeding regulations will result in lasting improvements to the welfare standards of puppies bred in Wales.”

Cllr Tina Higgins said:

“I’m absolutely delighted that the Welsh Government have taken action to strengthen and implement Lucy’s Law here in Wales, and drive up standards for all dogs being used for breeding.

“We can learn from elsewhere and help make sure that Wales has the best animal welfare standards in the UK.”

“I’ll be making sure Carmarthenshire Council is ready to use its powers to protect animals being bred here.”

Continue Reading

Community

Council to consider new regional relationship for school improvement

Published

on

CARMARTHENSHIRE County Council’s Executive Board will meet next week to discuss the authority’s future as part of the regional school improvement consortium ERW (Educational Regional Workforce).

The council, along with authorities in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Powys and Swansea, has been a part of the consortium since it was established in 2014.

However, the Executive Board could decide to withdraw from the consortium to support a new arrangement for school improvement services based on the footprint of the Swansea Bay Region.

Neath Port Talbot Council has already served notice to withdraw.

Cllr Emlyn Dole, Leader of Carmarthenshire County Council, has recognised the many positive achievements of the consortium in recent years, but said it was right to discuss what was best for Carmarthenshire going forward.

“ERW has achieved many positive things, however it is fair to say that it has also navigated through some difficult times with changes in political and managerial leadership,” he said. “The large geographical area of the ERW footprint has added to these challenges.

“We truly value working with our neighbours, but it is timely to review the regional arrangements and potentially look to realign with other partnerships across the Swansea Bay City Region which could have bigger benefits for Carmarthenshire’s children and young people.”

The Executive Board will meet on March 16 (2020) to review the authority’s position, but has promised to work with partners to ensure a seamless and robust transition should members decide to withdraw.

Cllr Glynog Davies, the council’s Executive Board Member for education and children’s services, added: “We are committed to working in partnership and across local authority boundaries where this delivers benefits for our communities.

“It’s right to acknowledge the significant progress of ERW over the last 12 months, in terms of staffing and organisation, but we must be confident that we are providing the very best support for our schools and it’s timely to look at how this can best be achieved.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK