Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorised

Whitland Carnival 2019

Published

on

DECORATED floats And walkers took to the streets of Whitland on Saturday July 3 for The Annual Carnival. The parade through the streets terminated at The Town’s Park for judging and entertainment.
Photo credit: Malcolm Richards Photography.

The Toy Story Float.

The Harrison Public House

The Over 75s

Stars of the 80s

50 years of Scooby Doo

Steffan and Anwen Walters

Celebrating 50 years since Man on Moon

John and Gaynor take one Giant leap.

Whitland Fairy Queen and attendants.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Colin Jackson bydd ddysgu Cymraeg

Published

on

GYDA medal Olympaidd yn ei feddiant, mae Colin Jackson wedi arfer a hyfforddi’n galed er mwyn cyrraedd yr uchelfannau. Ond sut fydd pencampwr y byd gwibio a chlwydo yn delio gyda’r her o ddysgu Cymraeg?
Mae Colin, a gafodd ei fagu yng Nghaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.
Bydd Colin yn un o bump seleb – gan gynnwys Carol Vorderman a Ruth Jones – sy’n mynd ar daith i rannau gwahanol o Gymru gyda mentor adnabyddus sy’n gallu siarad Cymraeg, i geisio dysgu Cymraeg.
Yn achos Colin, y cyflwynydd teledu a radio Eleri Siôn yw’r mentor ac mae’r ddau yn ffilmio yn Aberystwyth a Chaerdydd dros y dyddiau nesaf.
Fel rhan o Iaith ar Daith, mae’n rhaid i bob un o’r selebs gyflawni nifer o sialensiau – ac un o rheini i Colin yw dangos ei fod yn gallu deall ac ymateb i gyfweliad yn y Gymraeg.
Colin, wedi galw mewn yn stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac yn westai arbennig ar sioe Ifan Jones Evans ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, 3 Chwefror.
Yn siarad cyn y sialens, fe ddywedodd Colin: “Dw i bach yn nerfus ac yn poeni braidd. Nerfau yw fy ngelyn pennaf! Dw i’n teimlo’n rhwystredig iawn os dw i methu dod o hyd i’r geiriau i fynegi fy hunan.
“Ond dw i’n gobeithio bydda i ac Eleri yn cael lot o hwyl. Dw i’n gobeithio bydd lot o chwerthin a bydd Eleri yn mwynhau’r profiad yn ogystal â helpu fi ar y daith. Fe fydd hi’n atgoffa fi o’r pethau dw i wedi anghofio ac yn gwneud imi ail-adrodd pethau ac i wir gael teimlad o’r iaith.”
Dywedodd Colin ei fod e eisiau dysgu Cymraeg oherwydd mae’n genfigennus o’i chwaer, yr actores Suzanne Packer, a’i gallu hi i siarad Cymraeg.
“Mae fy chwaer yn dysgu ac yn gwneud yn dda iawn. Dw i’n gweld bod siarad Cymraeg yn helpu hi gael perthynas mwy agos gyda Chymru. Dw i’n teimlo bod y gallu gyda fi ond bydda i’n cymryd y peth yn ara’ deg. Erbyn adeg yma blwyddyn nesa’ fe fydda i’n rhugl!”
“Mae gen i real chwant i ddysgu Cymraeg – dw i’n meddwl bod rhaid i chi wir eisiau gwneud e – mae’n rhywbeth sy’ tu fewn i chi,” meddai Colin.
A sut mae Colin yn teimlo am wneud y cyfweliad ar sioe Ifan Evans?
“Bydd yn teimlo fel y cyfweliad hiraf dw i erioed wedi gwneud!”, medd Colin. “Ond dwi’n edrych ymlaen. Cyn belled bod Ifan yn siarad yn araf a dyw’r cwestiynau dim yn rhy gymhleth bydda i’n iawn – fe wna i oroesi!”
Yn gynharach y mis yma, fe gyhoeddodd S4C bod y cyflwynydd Carol Vorderman a’r actores ac awdur Ruth Jones yn cymryd rhan yn Iaith ar Daith.
Un o dasgau Ruth oedd dysgu sgript a chael rhan ar yr opera sebon poblogaidd Pobol y Cwm a dydd Sul diwetha’, cyflwynodd Carol y tywydd ar S4C.
Cadwch lygaid allan am fwy o newyddion ar Iaith ar Daith dros yr wythnosau nesaf pan fydd dau wyneb cyfarwydd arall yn cael eu datgelu ynghyd â’u mentoriaid.
Os fethoch chi ymddangosiad Ruth ar Pobol y Cwm ar ddydd Mawrth, Ionawr 21 gallwch chi ddal i fyny ar S4C Clic neu BBC iPlayer

Continue Reading

Politics

Locals praise new cash machine in Llandovery

Published

on

COUNTY Councillor for Llandovery, Handel Davies has praised the work of Mr & Mrs John and Laura Morgan who have installed a new cash machine at the Post Office in Llandovery.

The couple opened the new ‘Ystrad at The Bank’ post office in Llandovery in November last year following the closure of the former Post Office earlier in 2018.

Then in June of this year, Barclays Bank dropped another bombshell on the town when they announced the closure of the last remaining bank in the town and with it went the 24/7 cashpoint (ATM) facility.

The newly opened cash machine will provide a 24/7 service.

Plaid Cymru County Councillor for Llandovery, Handel Davies said: “I have nothing but admiration and respect for John & Laura. Having settled to live in the area only recently, in which time not only have they quickly established a thriving business at Ystrad Nursery and Agricultural Supplies on the A40 outskirts of Llandovery, but they have also demonstrated their amazing social conscience by personally reacting to the potentially devastating impact resulting from the Post Office and Barclays Bank closures upon the town.

“Showing remarkable concern for this injustice to the local community John and Laura once again stepped in when they decided to submit a planning application for a new ATM at the new Post Office. Believing this would be a relatively straightforward process, it unfortunately proved anything but the case. However, thankfully, almost a year from the day that the new Post Office was opened, the new ATM has finally been installed.”

Continue Reading

Community

Mobile library services put in place for Cross Hands

Published

on

OPTIONS are being explored for a temporary home for Cross Hands Library, pending a proposed permanent move to a purpose-built facility within the town.

The library will leave its current home at the Cross Hands Cinema building during December following expiry of a lease agreement.

Services will be provided from Carmarthenshire County Council’s mobile library from Saturday, December 7, until a new temporary premises is found.

It will provide a comprehensive range of reading materials along with iPad access to online services and will operate during existing Cross Hands library hours – 10am-5pm Mondays and Thursdays, and 10am-1pm on Saturdays.

The council said it welcomes suggestions from members of the public and businesses about a temporary solution.

Longer-term, there are proposals for the library to be permanently based at a new Health and Wellbeing Centre planned for the Cross Hands area.

Ian Jones, Carmarthenshire County Council’s Head of Leisure, said: “We would like to thank people for their understanding whilst we work towards the permanent provision of a modern, fully-equipped, and purpose-built library service within the Cross Hands area.

“We will shortly be leaving our current home at Cross Hands Cinema, and thank the trustees for welcoming us over the last few years.

“Our mobile library service will be operating in the area from late December, offering a good range of reading and audio material, as well as digital access for our customers.”

The current provision at Cross Hands Cinema will come to an end on December 7.

For further information, email libraries@carmarthenshire.gov.uk or call 01269 598360.

Gwasanaethau llyfrgell teithiol ar waith yn Cross Hands

MAE opsiynau’n cael eu hystyried ar gyfer cartref dros dro i Lyfrgell Cross Hands, hyd nes y gwireddir y bwriad i symud yn barhaol i gyfleuster pwrpasol yn y dref.

Bydd y llyfrgell yn gadael ei chartref bresennol yn adeilad Sinema Cross Hands yn ystod mis Rhagfyr ar ôl i gytundeb prydles ddod i ben.

Bydd gwasanaethau’n cael eu darparu o lyfrgell deithiol Cyngor Sir Caerfyrddin o ddydd Sadwrn, 7 Rhagfyr, hyd nes y bydd safle dros dro newydd yn cael ei ganfod.

Bydd yn darparu amrywiaeth gynhwysfawr o ddeunydd darllen ynghyd â mynediad i iPad i gyrchu gwasanaethau ar-lein. Bydd yn gweithredu yn ystod oriau presennol llyfrgell Cross Hands, sef rhwng 10am a 5pm ar ddydd Llun a dydd Iau, a rhwng 10am ac 1pm ar ddydd Sadwrn.

Dywedodd y cyngor ei fod yn croesawu awgrymiadau gan y cyhoedd a busnesau ynghylch ateb dros dro.

Yn y tymor hir, mae cynigion ar gyfer lleoli’r llyfrgell yn barhaol mewn Canolfan Iechyd a Llesiant newydd sy’n cael ei chynllunio ar gyfer ardal Cross Hands.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin: “Hoffem ddiolch i bobl am eu dealltwriaeth wrth inni weithio tuag at ddarparu gwasanaeth llyfrgell pwrpasol a pharhaol sy’n fodern ac yn cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol, a hynny yn ardal Cross Hands.

“Cyn bo hir byddwn yn gadael ein cartref presennol yn Sinema Cross Hands, a hoffem ddiolch i’r ymddiriedolwyr am ein croesawu ni dros y blynyddoedd diwethaf.

“Bydd ein gwasanaeth llyfrgell teithiol yn gweithredu yn yr ardal o ddiwedd Rhagfyr, gan gynnig amrywiaeth dda o ddeunydd darllen a sain, yn ogystal â mynediad digidol i’n cwsmeriaid.”

Bydd y ddarpariaeth bresennol yn Sinema Cross Hands yn dod i ben ar 7 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at llyfrgelloedd@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01269 598360.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK